Sản phẩm

Sản phẩm

BẾP GAS 02 VÙNG NẤU KAFF KF-218

5.000.000đ 6.680.000đ -25%

MÁY GIẶT SẤY KAFF KF-BWMDR1006

21.000.000đ 24.800.000đ -15%

MÁY GIẶT KAFF KF-WM09G05

15.900.000đ 18.800.000đ -15%

MÁY SẤY QUẦN ÁO KAFF KF - DR10EU

21.000.000đ 24.800.000đ -15%

MÁY GIẶT KẾT HỢP SẤY KAFF KF-MFC120EU

23.400.000đ 27.600.000đ -15%

MÁY SẤY CHÉN KF - DRD800KR

8.600.000đ 10.800.000đ -20%

MÁY RỬA CHÉN KAFF KF - SPA230

22.200.000đ 27.800.000đ -20%

MÁY RỬA CHÉN KAFF KF - A45UVTFT

23.000.000đ 28.800.000đ -20%

MÁY RỬA CHÉN KAFF KF - BDWSI12.6

21.400.000đ 26.800.000đ -20%

MÁY HÚT MÙI KAFF KF-GB029

6.060.000đ 8.080.000đ -25%

MÁY HÚT MÙI KAFF KF-GB027

5.760.000đ 7.680.000đ -25%