Sản phẩm

Sản phẩm

MÁY SẤY CHÉN KF - DRD800KR

8.600.000đ 10.800.000đ -20%

MÁY RỬA CHÉN KAFF KF - SPA230

22.200.000đ 27.800.000đ -20%

MÁY RỬA CHÉN KAFF KF - A45UVTFT

23.000.000đ 28.800.000đ -20%

MÁY RỬA CHÉN KAFF KF - BDWSI12.6

21.400.000đ 26.800.000đ -20%

MÁY HÚT MÙI KAFF KF-GB029

6.060.000đ 8.080.000đ -25%

MÁY HÚT MÙI KAFF KF-GB027

5.760.000đ 7.680.000đ -25%

MÁY HÚT MÙI KAFF KF-GB973

6.060.000đ 8.080.000đ -25%

MÁY HÚT MÙI KAFF KF-GB773

5.600.000đ 7.480.000đ -25%

BẾP TỪ ĐA ĐIỂM KAFF KF - HIDE868I

37.400.000đ 46.800.000đ -20%

BẾP TỪ ĐA ĐIỂM KAFF KF-Smart734Vario

78.000.000đ 86.800.000đ -10%

BẾP TỪ ĐA ĐIỂM KAFF KF-Smart 848 Vario

87.000.000đ 96.800.000đ -10%